חקיקה בנושא אנרגיה סולארית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!

אנרגיה סולארית שייכת למשפחת האנרגיות המתחדשות, שהינן אנרגיות המופקות ממשאבים טבעיים באופן שאינו פוגע בכמות של אותם משאבים או, לחלופין, אנרגיות שניצולן לצורכי הפקת חשמל הינו עדיף מבחינת איכות הסביבה, מאשר אי ניצולם.

לעומת מדינות אחרות, ישראל מפגרת בשיעורי החשמל המופקים מאנרגיה סולארית ועל כן הרגולטור שואף לעודד את ההשקעה בתחום הסולארי, תוך שהוא מציב לעצמו יעדים עתידיים החותרים לגידול תמידי בהפקת החשמל ממקורות האנרגיה המתחדשות ובנוסף מנסה להקל על הליך ההקמה של מתקנים סולאריים להפקת חשמל. להלן תרוכז החקיקה העיקרית בנושא האנרגיה הסולארית, אשר שואפת להגשים את מטרות המחוקק, כמפורט לעיל.

רגולציה המציבה יעדים עתידיים

הצעת חוק אנרגיה מתחדשת, התשס"ט – 2009, אשר טרם עברה קריאה שלישית במשכן הכנסת, הציבה יעד לאומי לפיו עד לשנת 2030, כעשרים אחוזים מכלל החשמל הנצרך במדינת ישראל יסופק ממקורות אנרגיה מתחדשת.

על מנת להשיג את היעדים האמורים, מוצע במסגרת החוק האמור ליצור מסלול מהיר לקבלת רישיון להפקת חשמל במאסות גבוהות. ודוק, כיום, על מנת לקבל רישיון הספקה, יש לעבור הליכי בירוקרטיה רבים, כאמור בחוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996. זאת ועוד, על מנת להשיג את היעדים המנויים בהצעה היא קובעת מנגנון תעריפים מיוחד לבעלי רישיון הולכה, חלוקה או הספקה, אשר יספקו חשמל מאנרגיה סולארית.

על אף העובדה שחוק זה טרם נתקבל, הממשלה יישמה לאחרונה חלק מהוראותיו כאשר העלתה את התעריף המשולם בגין הפקת חשמל על ידי מתקנים סולאריים ללמעלה משני שקלים לקילו וואט, זאת על מנת לעודד את האנשים הפרטיים להתקין בנכסים שבבעלותם מתקנים סולאריים. מלבד חוק זה קיימות גם תוכנית אחרות, כגון תמ"א 10 (תכנית מתאר ארצית 10), אשר הציבה יעד פחות ריאלי, לפיו עד לשנת 2020 עשרים אחוזים מהחשמל במדינה יסופק ממקורות אנרגיה מתחדשת.

גם תכנית זו טרם יצאה לפועל, אך אין כל ספק כי המחוקק והרשות המבצעת עושים כל שאל ידם על מנת להביא לגידול בהתקנת מתקנים סולאריים ציבוריים וביתיים כאחד.

רגולציה המקלה על קבלת היתרים להצבת מתקנים סולאריים

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) יצרו מצב שלפיו כל אדם שחפץ להקים על נכס שברשותו מתקן סולארי להפקת חשמל, צריך לעבור הליך בירוקרטי ארוך ומייאש.

הפרוצדורה האמורה תקפה גם בנוגע להתקנת מתקנים סולאריים לצרכים פרטיים, כך שאדם החפץ בהקמה שכזו צריך לקבל היתר מיוחד מהוועדה הרלוונטית, תוך צירוף כמות בלתי נלעית של מסמכים ותשלום אגרה. פרוצדורה זו הינה מבחינת הקל וחומר בכל הנוגע להליך קבלת ההיתר שנאלצים לעבור גופים אשר מעוניינים בהקמת מתקנים סולאריים מסחריים.

תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג – 2003, יצרו פיתרון בכל הנוגע להתקנת מערכת סולארית ביתית. כך, הוראות התקנות חלות רק על מתקני פוטו – וולאטי (מתקנים לייצור חשבל באמצעות אנרגית השמש) אשר ביכולתם לספק חשמל בשיעור שאינו עולה על חמישים וואט. קרי, התקנת מתקנים מסחריים, אשר ביכולתם לספק כמות חשמל אדירה (עד שלוש מאות מגה – וואט), עדיין צריכים לקבל היתר ממשלתי, על כל הפרוצדורה וההליכים הבירוקרטיים הנלווים לכך (היתר, רישיון וכדומה).

על פי אותן תקנות, מהנדס וועדה מקומית יוכל לפטור אנשים פרטיים מהוראות הדווקניות הרלוונטיות למתקני סלולאר מסחריים, זאת אם מצא כי בהתקנה האמורה אין כל סכנה לביטחון הציבור, השכנים או בבריאותם. המשמעות של הפטור הינה כי מתן ההיתר ייעשה בצורה מהירה ויאפשר לדיירי הבניין להנות בקלות יחסית מחשמל המופק מאנרגיה סולארית.

אולי יעניין אותך גם:

הוצגה התוכנית הלאומית של משרד האנרגיה להתייעלות אנרגטית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!
Solarcell

צוות מומחים בעלי ניסיון בתכנון, התקנה והיכרות מעמיקה עם תהליכי הרגולציה בארץ. אנו עובדים בשקיפות ויושרה ומבטיחים לך יחס אישי וליווי מונגש לאורך הדרך. אם מעניין אותך לשמוע על הכנסה פאסיבית ועל המודלים הקיימים – אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר כדי להכיר, לשמוע, להשמיע, להבין טוב יותר ולקבל החלטה שתיתן לך פתרון אופטימלי לצרכים שלך.

אז מה היה לנו בכתבה:
חייגו עכשיו דילוג לתוכן