מיסוי מערכת סולארית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!

מדינת ישראל מעניקה הטבות גדולות במיסוי לבעלי גגות סולאריים פרטיים ומסחריים. בית פרטי פטור מדיוח ותשלום מס עד לתקרת הכנסה שנתית של כ-24,000 ש"ח, גג מסחרי נהנה מהטבות מס – והכל תוכלו לקרוא במאמר שלפניכם.

הטבות במס לעידוד גגות סולארים
גג סולארי: פטור מלא ממס לבעלי גג פרטי והטבות רבות לבעלי גג מסחרי גדול

 

תקציר התוכן:

 1. מדינת ישראל מעודדת את התושבים, פרטיים ועסקים להתקין גגות סולאריים.
 2. על פי החוק, הכנסה מייצור חשמל ביתי (גג של עד כ 200 מ"ר) פטורה מחובת דיווח ומתשלום מס.
 3. שיעור המס על הכנסה שנתית של מעל 24,000 הנה לפי מדרגת המס של כל אחד.
 4. ההטבה עודכנה בחוק כך שניתן להתקין מערכות חשמל סולארי גם על גגות של בתים משותפים.
 5. ההטבה קיימת גם למי שמשכיר נכס לצורכי הקמת מערכת חשמל סולארי.
 6. למגזר העסקי אמנם אין פטורק ממס אך קיימות הטבות לעידוד השקעה בגגות סולאריים.

במסגרת החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות, משנת 2019, המתבסס על החלטות הממשלה בשנת 2008, יוענקו הקלות והטבות מס לבעלי מערכות חשמל סולארי ביתי, גם לבעלי גגות משותפים וגם לבעלי נכס מסחרי המתקינים פאנלים סולאריים לייצור חשמל.

מערכות סולאריות מהוות גורם משמעותי מאוד במאמץ הישראלי להגדיל את היקפי הייצור של חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת, הדרך של ישראל לתמרץ את ההקמה של אמצעי ייצור חשמל ממקורות מתחדשים היא מתן תעריפים מיוחדים וגבוהים משמעותית מהתעריפים הרגילים עבור כל החשמל שמיוצר ממקורות נקיים אלו.

על פי החוק בישראל "ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או משלח יד בידי מי שמפיק אותה" (סעיף 3.2 ד')

בשוק הסולארי יש מבנה דינמי של מכסות בהתאם לגודל המערכת ולכל קטגוריה של גודל מערכת נקבע תעריף ייצור מיוחד שמשולם לבעלי המערכות בכל חודש על ידי חברת החשמל/המדינה, כך שמערכות סולאריות מהוות מקור הכנסה לבעליהן וזהו "סוד הקסם" שלהן מעבר לאלמנטים הירוקים שבהן. 

לכן המדינה מפעילה מערך של מיסוי מערכת סולארית על מנת למסות את ההכנסות האלו – למרות שניתן לטעון (למרות מורכבות הנושא) כי המדינה מצד אחד מעודדת את הקמת המערכות באמצעות מתן תמריצים כלכליים ומצד שני גובה מיסים שמפחיתים את הכדאיות הכלכלית של המערכות ליזמים.

עם זאת, רשות המיסים קבעה מטעם המדינה גם הטבות שונות שנגזרות מתנאי מיסוי מסוימים לגבי מערכות סולאריות.

פטור מלא ממס – רק למערכות ביתיות

המדינה מעניקה במסגרת מיסוי מערכת סולארית פטור מלא מתשלום מס עבור ההכנסות שנובעות מתקבולי הייצור של מערכת סולארית רק לשוק הפרטי המתקין מערכות ביתיות שמוגדרות מערכת סולארית שהיקף הייצור המקסימאלי שלה הוא כ 22 קוט"ש – גגות עם שטח של עד כ 150 מ"ר

אך רשות המיסים הגדירה מגבלות על קבלת הפטור גם בתוך קטגוריה ביתית זו. הפטור ממס יוענק רק למשקי בית שהתקינו מערכת פוטו-וולטאית: 

פטור מלא ממס למערכת סולארית בייתית יינתן עבור הכנסה שאינה עולה על כ 24,000 ₪ בשנה. במידה והגג שבבעלותכם הינו בשטח של עד כ 150 מ"ר מדובר על סכום שנכנס תחת הקטגוריה של הפטור המלא ממס.

שיעור המס שישלם בעל מערכת סולארית ביתית מעבר לסכום של 24,000 ש"ח הכנסה נקבע על פי שיעור המס השולי שחל על כל נישום ספציפי וכמו כן אם עוברים 24,000 ש"ח בשנה בהכנסות סולאריות אז הפטור ממס יחושב כהפרש שבין ההכנסה בפועל לתקרה של 24,000 ש"ח.

חשוב לזכור כי כדי להנות מהטבות המס על הפקת חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשות, כלומר מהשמ, יש למלא טופס 1400 לפני התחלת הפקת החשמל וההכנסות. את הטופס ניתן להוריד ישירות מאתר האינטרנט של המדינה:

https://www.gov.il/blobFolder/service/annual-tax-report/he/Service_Pages_Income_tax_itc1400.pdf 

מיסוי והטבות מס לבעלי קרקעות המשכירים אותן לצורך הקמת מתקנים סולאריים

למעשה התקנת גג סולארי על גג הבית שלכם, ומכירת החשמל לחברת החשמל, מייצרת עבורכם הכנסה והחוק מתייחס גם לעידוד בעלי קרקעות אשר משכירים את הקרקע לצורך הקמת מתקנים להפקה וייצור של חשמל באמצעות פאנלים סולאריים.

ההטבות יינתנו, כך על פי החוק, לתקופה של עד 25 שנה (בהתאם לסעיף ה לחוק). לקריאה מורחבת בלשון החוק הקליקו כאן

הטבות ומיסוי מערכת סולארית לגגות של בתים משותפים

לאחרונה (2020) אישרה הממשלה תיקון בחוק המקרקעין, אשר מאפשר לבעלי דירות שבבעלותם לפחות שני שליש בבניין משותף, להתקין לוחות סולאריים על גג הבניין המשותף ולהינות מהכנסה ומהטבות במיסוי. יש לשים לב כי התקנת המערכת הסולארית לא תפגע בחזות של המבנה המשותף

על פי לשון החוק: "ההתקנה וההפעלה של המיתקן ייעשו בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו–"32006

לקריאת התיקון בחוק המקרקעין הקליקו כאן >

הקלות מיסים למגזר העסקי

עבור עסקים שהתקינו מערכת סולארית עסקית על גג הנכס או על כל שטח אחר ומבחינת מיסוי מערכת סולארית, המדינה מעניקה הקלות מס שאמורות לסייע לכלכליות הפיננסית של התקנת המערכת. רשות המיסים מאפשרת פחת מואץ בשיעור של 25% בשנה לעסקים על ייצור חשמל ממתקנים סולאריים פוטו-וולטאים (גם למתקנים סולר-תרמיים).

מיסוי מערכת סולארית – מסלולי ההטבות

 1. פטור ממס – מערכת חשמל סולארית המותקנת על גג בית פרטי או גג של בניין מגורים משותף תזכה את בעליה בפטור מלא ממס עבור הכנסה שנתית של כ 24,000 . שוב מדובר על גגות של עד כ 150 מ"ר. ניתן גם קרוב ל 200 מ"ר בהתאם למרווחי ההתקנה ולסוג הלוחות הסולאריים שבחרתם (הייצור מושפע מכיווני השמש, נצילות הלוחות וכו)
 2. מס מופחת – גגות גדולים או גגות מסחריים זכאים להטבות מס בשיעור של 10% ועד לגובה המירבי על פי תקנות המיסוי וכמובן בהתאם להכנסותיהם בשנת המס.
 3. פטורים לבעלי גגות סולאריים ביתיים וגגות משותפים מניהול פנקסי חשבונות והגשת דוחות שנתיים – עבר הכנסות של עד 24,000 ₪ בשנה.

תשלומי מס על מערכות סולאריות

המדינה ממסה את הרווחים (תקבולים) המתקבלים ממערכות סולאריות להפקת חשמל, אחוזי המיסוי בפועל משתנים בהתאם לאזור בארץ שבו מותקנת המערכת ובהתאם לגודל המערכת.

לקריאה מורחבת בתקנות החוק:

הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר 2019/7 רשות המסים בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) התשפ"א–2020

לאן שלא תלכו בישראל, סביר להניח שהיא תעקוב אחריכם. השמש. במרבית ימות השנה, הרצון שלנו הוא לברוח ממנה ככל האפשר, מאימת השיזוף או ההזעה. בימים אחרים, אנו נהנים לרבוץ בחוף הים, עם כוס שתייה צוננת, מתחת לשמש הקופחת. האם לא ניתן למצוא לשמש גם שימושים אחרים?

התשובה הפשוטה היא שהדבר אפשרי בהחלט. מזה שנים, ידוע הפוטנציאל האינסופי של השמש כמקור אנרגיה שאינו פוחת ואינו מתכלה. אולם, רק בתקופה האחרונה עולה המודעות לשימוש אפשרי בהחלט באנרגיית השמש, והוא להפקת חשמל סולארי זול ויעיל. כשמחירי החשמל מאמירים לגבהים חדשים בעת האחרונה, פיתרון זה הופך למפתה עוד יותר. אז כיצד זה נעשה? על מנת להבין זאת, יש לעמוד על טיבן של המערכות הסולארית ועל אפשרויות היישום של מערכת סולארית.

דרכים להפקת אנרגיה סולארית

אנרגיה סולארית יכולה לשמש למגוון מטרות, שהמרכזיות שבהן הן חימום, אידוי וייבוש מזון או חשמל. מערכת סולארית היא זו שמאפשרת את ניצולן של קרני השמש למטרות אלה באמצעות אחת משתי שיטות ניצול האנרגיה. השיטה הראשונה נוגעת לאנרגיה תרמו סולארית, קרי, חימומו של נוזל לצורך הפעלה של מנוע חום. מנוע זה מסייע לייצור חשמל או להנעה של מערכות מכניות שונות.

הדרך השנייה היא באמצעות אנרגיה פוטו-וולטאית, אשר עושה שימוש בתאים מסוג זה כדי להמיר אור לאנרגיה חשמלית באופן ישיר. תאים אלה, בהתבסס על שכבות ורמות משיכה שונות, מייצרים זרם חשמלי כאשר פוגע בהם אור השמש, דבר המניע בסוף התהליך את ייצור החשמל.

ברחבי העולם ישנו ניסיון מתמיד לתור אחר טכניקות לשיפור הנצילות של המערכות הפוטו-וולטאיות הללו. פיתוח ישראלי של חברת סטפי הצליח אולי לבסס טכניקה לשיפור הגברת נצילותן של מערכות סולאריות.

כך נכנסות המערכות הסולאריות לתמונה

לפני מספר שנים, החליט משרד התשתיות על רפורמה מקיפה בתחום האנרגיה, שהמשמעות שלה היא אחת: העלאת השימוש באנרגיה סולארית כמקור אנרגיה מן המניין. מערכת סולארית היא שחקן מרכזי בשדה משחק זה: היא מותקנת על גגות מבנים או בתים, קולטת את האנרגיה באמצעות אחת מהדרכים שהוזכרו ומפיקה ממנה חשמל.

מערכת סולארית עולה לרוב בין 35,000 ל-40,000 ש"ח, כשהמחיר תלוי בסוג המערכת, מיקומה, אופן אספקתה ועוד. ההערכה היא שכל 10 מ"ר של קולטי אנרגיה מאפשרים להפיק כ-2,000 קוט"ש אנרגיה מדי שנה- מספר נאה לכל הדעות.

האם צריך לגור במדבר כדי להפיק אנרגיה סולארית?

שאלה שעולה כמעט תמיד ביחס לאנרגיה סולארית וליעילות המערכת היא ניצולה את קרני השמש. במילים אחרות: האם כמות האנרגיה היא פונקציה של עוצמת החום?

מחקר שנערך לאחרונה מראה שהתשובה הינה שלילית. כמות האנרגיה המופקת אינה תלוייה בחום קרני השמש, אם כי באורה. לכן, אין הבדל ממשי בין התקנת המערכות בצפון הארץ או בדרומה, למשל. עם זאת, העננים כן משחקים תפקיד בעניין, כך שהפקת אנרגיה במקומות עם עננות גבוהה אינה תהיה מקסימלית.

המשמעות המיידית: הצרכן הופך ליצרן

ייתכן מאד כי המחיר הגבוה יחסית של המערכות הסולאריות גרם לכם להעלאת גבה. אין ספק שמדובר בסכומי כסף לא מעטים. עם זאת, על פי התוכנית של משרד התשתיות וחברת החשמל, ייתכן כי צעד זה יוכיח את עצמו בטווח הרחב מבחינה כלכלית.

כיצד? ובכן, כאשר אדם מתקין מערכת סולארית על גג ביתו, למשל, באפשרותו להפיק את החשמל שלו באופן עצמאי. כתוצאה מכך, חשבונות החשמל החודשיים כמעט לא יהוו תפקיד בניהולו של משק הבית.

מעבר לכך, התוכנית של חברת חשמל מדברת גם על רווח כלכלי אשר ניתן להשיג באמצעות המערכות הסולארית. את עודפי האנרגיה שבוודאי יופקו על ידי מערכת סולארית נתונה ניתן יהיה למכור לחברת החשמל, דבר אשר מאפשר רווח כלכלי שאין לזלזל בכמותו.

חשוב להבהיר כי עיקר הייעוד של המערכות הסולאריות, נכון לעכשיו, הוא בקיבוצים או במושבים. תחזית לשנים הבאות בתחום הסולארי ניתן למצוא באתרנו.

השוק הסולארי בישראל מחולק למכסות ותעריפים בהתאם לגודל המערכת הסולארית עצמה, בתחתית הרשימה של גודל המערכות ובראש הרשימה מבחינת תעריפי מכירת החשמל נמצאות המערכות הסולאריות הביתיות. באופן כללי מערכת סולארית ביתית היא מתקן פשוט מאוד שכל מה שאתם זקוקים לו על מנת להתקין אותה הוא שטח פנוי של גג, רצוי כזה הפונה דרומה – וכמובן שיש צורך בסכום הכספי להתקנת המערכת שמהווה מרכיב לא מבוטל כלל בתהליך. כיום ניתן להתקין מערכת סולארית גם על גג של בניין משותף.

מבנה מערכת סולארית ביתית

כאמור, המערכת עצמה היא מתקן פשוט מאוד מבחינת סך מרכיביו, כמובן שהטכנולוגיה המשמשת לניצול אנרגיה סולארית מהשמש לכדי ייצור חשמל אינה כה פשוטה. מערכת סולארית ביתית תהיה תמיד מערכת פוטו-וולטאית, כלומר מערכת העושה שימוש בפאנלים סולאריים (מודולים) הבנויים מהמוני תאים סולאריים מסיליקון שממירים את אנרגית השמש לחשמל שניתן להשתמש בו.

המרכיבים הכלליים של מערכת סולארית ביתית הם:

 • פאנלים סולאריים: לוחות מזכוכית מיוחדת שבתוכם סדרות של תאים סולאריים המייצרים חשמל. היקפי הייצור נקבעים על פי איכות התאים, חוזק קרינת השמש באזור, משך זמן הקרנת השמש באזור, כיוון הפאנלים, לכלוך על הפאנלים וכן הלאה.
 • אופטימייזר: האופטימייזר מאפשר לגשר בין הפאנלים העובדים בטור, ולפצות במקרה שאחד הפאנלים נפגע ויורד בתפוקתו. האופטימייזר גם יודע לשלוח הודעה על פאנל תקול.
 • ממיר זרם/מתח: מערכת סולארית ביתית חייבת לכלול ממיר מתח שמקבל את זרם החשמל שהופק בפאנלים שמגיע בתצורת זרם ישר (DC) וממיר את הזרם לזרם חילופין (AC) שבו משתמשים במכשירי החשמל וברשת החשמל הארצית וכמו כן ממיר את המתח למתח הרצוי להעברת החשמל לרשת ההולכה הארצית.
 • מוני חשמל: מערכת סולארית ביתית צריכה מן הסתם לכלול דרך לבדוק כמה חשמל היא ייצרה וכמה חשמל הבית עצמו צרך. לרוב הצריכה היא כרגיל מרשת ההלכה הארצית  וכל החשמל המיוצר במערכת מועבר לרשת הארצית כדי ליהנות מהתעריף המיוחד. לכן יש מונה חשמל הסופר כמה חשמל (בקוט"ש – קילו-וואט) המערכת ייצרה ומונה חשמל רגיל הסופר את צריכת החשמל עצמה של הבית. נתוני ייצור החשמל מועברים באופן אלקטרוני ואוטומטי לחברת החשמל שבהשמך מזכה את חשבון הבנק של בעל המערכת בסכום המגיע לו על הכמות שיוצרה. חיוב החשמל הרגיל ממשיך כפי שהיה תמיד.

מערכת סולארית ביתית אמורה לשרת את בעליה בצורה טובה מאוד למשך 20-30 שנה, כך שהחזר השקעה במערכת סולארית שעומדת על עשרות עד מאות אלפי שקלים בהחלט אפשרי וניתן להרוויח מכך לאחר זמן מה.

על איזה גג ניתן להתקין מערכת ביתית?

למרות שבישראל ברוב המקרים מערכת סולארית ביתית תותקן על גג של בית קרקע פרטי, בפועל ניתן להתקין אותה גם על גגות של בניינים משותפים, בנייני דירות, גג של פרגולה או מחסן ולמעשה כל גג פנוי שמתאים מבחינה טכנית.

חשוב להבין כי כיום על מנת לייצר קוט"ש אחד של חשמל סולארי יש צורך שמטר רבוע אחד פנוי של גג, כך שפשוט לחשב האם גג מתאים להתקנת מערכת מבחינה זו וכמה חשמל ניתן לייצר משטח גג פנוי בהתאם לתקנות של מערכות אלו מבחינת המדינה. כמו כן, גג רעפים מנצל טוב יותר את השטח ואת יתרון הגובה מבחינת הצבת הפאנלים.

גודל מערכת סולארית ביתית והמשמעות

מערכת סולארית ביתית בישראל מוגדרת ככזו שמקסימום הייצור שלה עומד על 15 קוט"ש, כך שגודלו של גג שעליו מותקנת מערכת בגודל המקסימאלי צריך להיות עם 150 מטר רבוע של גג פנוי לפחות. עם זאת, הגודל הנפוץ ביותר של מערכות סולאריות ביתיות בישראל עמד דווקא על 4 קוט"ש יכולת ייצור, זאת בגלל שזהו הגבול העליון שמקנה פטור מתשלום מס הכנסה על קבלת התעריף המיוחד. כל קוט"ש מעבר ל-4 האלו מחויב בדיווח ותשלום מס – כמובן שגם אם תשלום המס, התעריפים עדין רווחיים ליצרן הביתי.

בכל מה שנוגע להתקנת מערכת סולארית ביתית, חשוב מאוד לברר מראש מה מצב המכסות לשוק הביתי כי אי אפשר להתקין מערכת ללא אישור ועמידה בתנאי המכסות – שלא מוצו לעולם במגזר הביתי.

אולי יעניין אותך גם:

חדשות טובות: הוארך הפטור מהיטל השבחה על התקנת מערכות סולאריות

גג סולארי על בניין משותף

מדריך להתקנת מערכת סולארית

חשמל סולארי – בארץ ובעולם

הטבות במס לעידוד גגות סולארים
לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!
Solarcell

צוות מומחים בעלי ניסיון בתכנון, התקנה והיכרות מעמיקה עם תהליכי הרגולציה בארץ. אנו עובדים בשקיפות ויושרה ומבטיחים לך יחס אישי וליווי מונגש לאורך הדרך. אם מעניין אותך לשמוע על הכנסה פאסיבית ועל המודלים הקיימים – אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר כדי להכיר, לשמוע, להשמיע, להבין טוב יותר ולקבל החלטה שתיתן לך פתרון אופטימלי לצרכים שלך.

אז מה היה לנו בכתבה:
חייגו עכשיו דילוג לתוכן