אנרגיה סולארית – תקנים רלוונטיים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!

תמ"א 10

תכנית המתאר הארצית (תמ"א) שעוסקת בנושא אנרגיה סולארית נולדה על רקע היעד הלאומי שהציבה לעצמה מדינת ישראל לפיו עד שנת 2020 כעשרה אחוזים מהחשמל שנצרך מהמדינה יופק מאנגיות מתחדשות (אנרגיה המופקת ממשאבים טבעיים, כגון: שמש, רוח, מים).

תכנית זו מצטרפת לתכניות אחרות, כמו זו הקבועה בהצעת חוק אנרגיה מתחדשת, התשס"ט – 2009, אשר מציבה מטרה להגיע אותו רף צריכה בשנת 2030. הנה כי כן, ברי כי תכליתן העיקרית של כל היעדים והתכניות המששלתיות הינה לעודד ולהגדיל את צריכת החשמל מאנרגיה מתחדשת, בכלל ומאנרגיה סולארית, בפרט.

על מנת להשיג את היעד המנוי בתמ"א 10 יש להסדיר את הקמתם של מתקנים סולאריים רבים, שיתפרשו על שטח של מאות דונמים. בכדי לעשות זאת, חותרת התמ"א לבטל את הצורך שקיים כיום באישור ממשלתי לפני הקמת תחנות סולאריות ולהעביר את סמכות מתן ההיתר לוועדות מקומיות ומחוזיות, עובדה שתקל על הליך קבלת ההיתר ותקרב את המדינה להשגת היעדים האמורים.

אולם, תמ"א 10, כמו גם חוק אנרגיה המתחדשת, נתקלה בהתנגדות, אשר לעת עתה מונעת את אישורה והתחלת הפעילות לפיהם. החוק, לדוגמא, נתקל בסירוב מצד משרד האוצר אשר טוען, בין השאר, כי מתן תוקף לחוק יכביד על התקציב המדיני ויעלה את מחירי החשמל באופן משמעותי. ההתנגדות לתכנית המתאר הארצית נובעת בעיקר מארגוני איכות הסביבה, אשר חוששים כי אישור התכנית יפגע באיזורים הפתוחים והבלתי מיושבים במדינה.

תקנות התכנון והבניה

הנה כי כן, לאור האמור לעיל, עולה כי כיום גוף שחפץ בהקמת מתקנים סולאריים להפקת חשמל רב, עדיין צריך לבקש אישור ממשלתי וההליך שעליו לעבור הינו ארוך ומסובך. לעומת זאת, בשנים האחרונות השתנתה הגישה בעניין האופן שיש לקבל היתר להקמת מערכות סולאריות ביתיות. ודוק, מדובר במתקנים שמותקנים על ידי אנשים פרטיים בגג הבניין ויכולים לספק חשמל עד לגובה של חמישים וואט (לכל המבנה). זהו מתקן פוטו – וואלטי ביתי, אשר ביכולתו להמיר את אנרגית השמש לחשמל באופן ישיר.

גישה זו עוגנה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג – 2003, המסדירות הליך מזורז לקבלת היתר להתקנת מתקנים סולאריים ביתיים, כאמור לעיל. כך, נקבע בסעיף 3 לתקנות כי ניתן לקבל פטור מהוראה המנוייה בתקנות התכנון והבניה, כאשר אין בהתקנת המתקן הפוטו – וולטאי כדי לפגוע בבריאות הציבור, דיירי המבנה, בבטיחות או בביטחון.

לבקשה לקבלת היתר להתקנת מתקן פוטו – וולטאי יש לצרף מספר מסמכים, לרבות חישובים סטטיים, אישור של מהנדס חשמל, תכנית גג ועוד, אך יחד עם זאת מדובר בדרישות מופחתות, אשר מקלות על התקנת המתקנים האמורים (זאת במיוחד לאור ההליך המסורבל של התקנת מתקנים סולאריים שמפיקים יותר מחמישים וואט, כמפורט לעיל).

עידוד נוסף בהתקנת מתקני סלולאר

בנוסף לרגולציה שמטרתה להקל על קבלת היתרים להקמת מערכות סולאריות ביתיות, הרי שהמדינה מעודדת את האזרחים להפיק חשמל מאנרגיה סולארית על ידי הקלות בסקטורים נוספים. כך, למשל, תחום זה נהנה מאפשרויות מימון מערכת סולארית של גופים פיננסיים ובנקים, אשר נכונים לעזור לאזרחים להתקין את אותן מערכות על גגות בנכסים שבבעלותם.

על אף המימון האמור שוק זה טרם התקדם באופן שצפו וקיוו במשרד התשתיות, זאת בשל המחירים הגבוהים של אותן מערכות, חששם של האזרחים מהתחייבות רבת שנים וסיבות נוספות. אשר על כן, הועלו לאחרונה תעריפי החשמל המשולמים ליצרני החשמל הביתיים (מ- 1.97 ש"ח לקילו וואט מיוצר של חשמל ל-2.04), זאת על מנת שיוכלו להחזיר בצורה מהירה יותר את ההוצאות שהוציאו בגין התקנת התקן.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!
Solarcell

צוות מומחים בעלי ניסיון בתכנון, התקנה והיכרות מעמיקה עם תהליכי הרגולציה בארץ. אנו עובדים בשקיפות ויושרה ומבטיחים לך יחס אישי וליווי מונגש לאורך הדרך. אם מעניין אותך לשמוע על הכנסה פאסיבית ועל המודלים הקיימים – אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר כדי להכיר, לשמוע, להשמיע, להבין טוב יותר ולקבל החלטה שתיתן לך פתרון אופטימלי לצרכים שלך.

אז מה היה לנו בכתבה:
חייגו עכשיו דילוג לתוכן